The GrooveBuzz

is een rockband met professionele muzikanten en is een stichting die zich bezighoudt met fondsen- en sponsorwerving bedoeld om muzieklessen, muziektherapie en muziekprojecten voor kansarme mensen te ondersteunen.   

 

De band en stichting aan zich is opgericht door saxofonist Peter Romijn.  Onze band heeft donderdag 4 April meegewerkt aan het ritme van de stad, fantastisch optreden neer gezet in Paradiso Amsterdam fris, moderne rock!

 

We willen als stichting aandacht vragen voor de lastige financiële situatie van kansarme mensen waardoor zij niet in staat zijn om op eigen kracht mee te doen aan vernoemde activiteiten.

We doen dit o.a. met onze eigen band, met ons eigen magazine en door actieve acquisitie.

Alles draait om vertrouwen.

Alleen dan kunnen wij een effectieve schakel zijn tussen fondsen en non-profit initiatieven. We profileren onszelf als een stichting zonder winstoogmerk. Door ons zowel op festivals, in concertzalen, in theaters en in diverse magazines te presenteren, bereiken we een groot publiek en een breed scala aan bedrijven en zijn we in staat om in de gehele samenleving aandacht te vragen voor het belang van de ondersteuning van de doelgroep en aandacht te geven aan de sponsoren die ons financieel ondersteunen.

Wij werken inmiddels voor een landelijk netwerk van zorginstellingen en kleine initiatieven die zich aangesloten hebben bij The Groovebuzz om hun activiteiten en projecten financieel te laten ondersteunen. Om onze doelen te bereiken gaan we in 2023 voor het eerst een sponsorwervingstour organiseren. Deze tour gaat in samenwerking met bands, dansgroepen of theatergroepen uit de doelgroep.

Programma en projecten 2023


Op dinsdag 4 april j.l. is de première geweest van The GrooveBuzz in Paradiso Amsterdam (kleine zaal).

The GrooveBuzz heeft zich hier gepresenteerd samen met projecten vanuit Eiwerk, Leger des Heils, De Brouwerij
en HVO Querido. Allen zijn zorggerelateerde organisaties uit Amsterdam.Op zaterdag 24 juni vragen we aandacht voor onze doelen tijdens het Noordpark festival in Zwijndrecht


Coming up: we zijn een festival aan het organiseren samen met Lister Utrecht in Tivoli Vredenburg.
Op onze lijst staan o.a. nog Bibelot Dordrecht en natuurlijk de Schouwburg Agnietenhof Tiel.

 

W i j  z o e k e n;


Samenwerking met theaters en poppodia om onze show neer te mogen zetten.
Samenwerking met bedrijven die uit het oogpunt van maatschappelijk verantwoord
ondernemerschap, bereid zijn om financieel bij te dragen aan onze doelen om muziek-, dans- en
theaterlessen, -therapieën en -projecten voor kansarme mensen mogelijk te maken.

 

W i j  b i e d e n;


Financiële ondersteuning voor zorginstellingen en kleine initiatieven.
We bieden opgeknapte muziekinstrumenten aan de doelgroep, zo mogelijk opgeknapt in
dagbesteding.
Wij bieden een podium aan bands/muziekgroepen uit de doelgroep om zich te presenteren.

 

We bieden maatwerk!
We bieden oplossing!

 

Sponsor worden? Let's GROOVE 

Voor meer informatie neem contact op met

Rowena Brouwers via het onderstaand formulier

Haar taak is toegewezen de band te managen landelijk waarnaast ze diverse culturele kunstzinnige projecten persoonlijk in samen werking met diverse ondernemers en creatieve aanjagers voort gaat zetten in 2023 in Tiel e.o.

 

Informatie voor sponsoren The GrooveBuzz of belanghebbende tbv de stichting The GrooveBuzz 

Boekingen band The GrooveBuzz